Близько 10-12 тис. працездатних херсонців не задіяні на ринку праці

Близько 10-12 тис. працездатних херсонців не задіяні на ринку праці

Про це повідомив прокурор Херсона Віктор Чаус на міжвідомчій нараді у прокуратурі міста, на якій обговорені питання додержання законодавства про зайнятість населення, оплату та легалізацію праці.

Наприкінці травня у прокуратурі міста відбулась міжвідомча нарада, на якій керівниками органів прокуратури міста, місцевого самоврядування та контролю обговорено стан додержання законодавства у сфері зайнятості населення, оплати та легалізації праці.

Прокурор міста звернув увагу на проблемні питання у сфері зайнятості населення, зазначивши, що близько 10-12 тис. мешканців міста працездатного віку не задіяно на ринку праці, тому залишаються без відповідного соціального захисту та належного у майбутньому пенсійного забезпечення.

Загострив увагу прокурор Херсона і на виявлених прокурорськими перевірками порушеннях законодавства у сфері зайнятості. Так, мали місце випадки виконання безробітними, з якими укладено договори на участь в оплачуваних громадських роботах за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, обов'язків, віднесених до повноважень посадових осіб місцевого самоврядування, або ж тих, які за законодавством мають виконуватися на громадських засадах чи покладені на працівників органів внутрішніх справ.

Внаслідок відсутності взаємодії між органами місцевого самоврядування та державної служби зайнятості з початку поточного року договори про організацію громадських робіт Херсонським міським центром зайнятості не укладались, до місцевих бюджетів Херсонської міської та районних у місті рад на 2013 рік не включено видатки на організацію таких робіт для зареєстрованих безробітних.

Викликає занепокоєння прокуратури міста стан прихованої зайнятості та легалізації праці у місті - з початку поточного року діяльність робочих груп з питань легалізації праці та зайнятості населення, повноти сплати внесків до соціальних фондів практично згорнута, діяльність робочих груп не приведена у відповідність з діючим законодавством та повноваженнями органів, представники яких приймають участь у роботі цих груп.

Недостатньою є діяльність органів місцевого самоврядування та контролю щодо інформування населення про ризики «нелегального» працевлаштування, відсутності соціальних гарантій у офіційно не працевлаштованих працівників.

По матеріалам прокуратури міста Херсона