Розвиток кооперації є важливим напрямом розвитку аграрного сектору на Херсонщині

Розвиток кооперації  є важливим напрямом розвитку аграрного сектору на Херсонщині
Ефективне сільськогосподарське виробництво є основою забезпечення продовольчої безпеки держави,задоволення населення країни високоякісними продуктами харчування в достатній кількості та різного асортименту.

Сьогодні вирішення проблем сільського населення, покращення його добробуту певною мірою залежить від поєднання зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, голів сільських рад та територіальних громад.

Саме на виконання соціальної ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України «Рідне село» у 2012 році в області прийнята обласна комплексна середньострокова програма розвитку села на 2012-2015 роки, яка є комплексною та об'єднує 5 обласних програм з різних напрямків сільського господарства. Ключовою метою програми є підвищення добробуту сільських мешканців, шляхом розвитку сільських територій, збільшення доходів селян через зайнятість і підприємницьку активність, а також створення комфортних умов праці та розвиненої інфраструктури.

Заходи цієї програми спрямовані на стимулювання економічних процесів на селі, всебічний розвиток сільських територій та формування середнього класу селян шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації, яка допоможе підняти конкурентоспроможність малих форм господарювання та закладе основу для відродження українського села.

Заступник директора Департаменту АПР,начальник управління розвитку сільських територій та аграрного бізнесу Маргарита Степанова зазначила наступне: «Світовий досвід показує, що об'єднання професійних груп населення у різних сферах діяльності на кооперативних засадах є одним з найдієвіших напрямів подолання бідності у сільській місцевості. У резолюції Генеральної асамблеї ООН «Кооперативи у процесі соціального розвитку» йдеться про те, що сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи сприяють забезпеченню максимально широкої участі сільського населення в економічному і соціальному розвитку, викоріненню бідності, тому саме вони сьогодні повинні стати одним із найважливіших факторів соціально-економічного розвитку села».

На Херсонщині значна частина сільськогосподарської продукції виробляється саме в особистих селянських і фермерських господарствах та фізичними особами - сільськогосподарськими товаровиробниками. Це - більше 60% овочів, 90% картоплі, 80% баштанних культур. Крім того, ними утримується майже все поголів'я тварин.

Саме сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, функціонуючі на території Херсонської області, запобігають вилученню доходів із сектора аграрного виробництва у посередницькі комерційні структури, які з ним не пов'язані. Надаючи своїм членам послуги за собівартістю, кооперативи сприяють нарощенню їхнього економічного потенціалу, поліпшенню умов господарювання, стимулюють до збільшення випуску товарної продукції, покращують добробут селян та соціальний розвиток села.

Протягом останніх років на території області, як і по всій Україні, вбачається позитивна динаміка у розвитку мережі СОК.

На Херсонщині зареєстровано 42 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи, що надають послуги сільськогосподарським виробникам в організації таких процесів, як збут і переробка виробленої продукції, матеріально-технічне забезпечення та інші види обслуговування виробництва. Із загальної кількості кооперативів - діючих 38, з обробітку землі - 7, молочарських - 14, м'ясних - 1, плодоовочевих - 13, зернових - 1, інших – 2.

По відношенню до кількості кооперативів Херсонщини, які були зареєстровані у 2009 році (13 одиниць), кількість на сьогоднішній день збільшилася більш як в 3 рази (42 одиниці) та склала 315% до кількості кооперативів порівняльного періоду (середній темп приросту кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за зазначений період на території України склав лише 206%).

Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області складає 4,36% від загальної кількості вказаних суб'єктів по Україні, що перевищує середній показник по країні на 0,19% (4,17 %) та свідчить про позитивні тенденції у розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в регіоні.

Особливу роль в функціонуванні агропромислового сектору регіону відіграють особисті селянські господарства, яких в області налічується 88,3 тис. одиниць, що складає 2% від загальної кількості зазначених суб'єктів господарювання по Україні. Аналізуючи ситуацію стосовно розвитку кооперації через об'єднання особистих селянських господарств, необхідно зазначити, що потенціал Херсонської області зазначеної сфери використовується досить відчутно, а саме на 1 зареєстрований сільськогосподарських кооператив в регіоні припадає 2154 ОСГ(особисте сільське господарство), при значенні середнього аналогічного показника по Україні на рівні 4469 ОСГ.

Враховуючи, що в області 85,7% поголів'я великої рогатої худоби утримується в особистих селянських господарствах, останнім часом найбільш активно розвиваються кооперативи молочного напрямку (14 одиниць).

Для ведення конкурентоспроможного аграрного виробництва, як того що потребують внутрішній та світовий продовольчі ринки, важливим є зростання фондооснащеності сільського господарства, поліпшення якісного стану та складу виробничих основних засобів. Зношеність матеріально-технічної бази є свідченням затяжної кризи в аграрній сфері і потребує підтримки На даний час в сільгоспобслуговуючих кооперативах нараховується техніки, устаткування, обладнання та будівель на суму 7,1 млн.грн. Із розрахунку на один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив припадає 169,01 тис.грн., що складає 2,3% від загального обсягу.

Для підтримки створення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів діє «Обласна цільова програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року» та «Обласна цільова програма сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2016 року».

Заходами цих програм передбачено виділення коштів з обласного бюджету на компенсацію вартості реєстрації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, розробку бізнес-планів та проведення навчальних семінарів.

За період дії програм відшкодовано вартість реєстрації документів та бізнес-планів 11 сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, а також в рамках її реалізації підвищили свої знання 31650 осіб.

Вищезазначеними програмами у 2015 році передбачено кошти на сільськогосподарську дорадчу діяльність у сумі 46 546 тис. грн. та на підтримку розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сумі 37 тис. грн.

У зв'язку з економічною ситуацією в країні на сьогоднішній день фінансова підтримка сільськогосподарської кооперації з обласного бюджету є досить незначною та не в повному обсязі задовольняє основні потреби кооперативів в ресурсах на розвиток.

З метою надання додаткової допомоги в розбудові сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в умовах входження України в ЄС в область залучаються проекти міжнародної технічної допомоги, які надають технічну підтримку та грантове заохочення організаціям виробників і самостійним фермерам у створенні заготівельно-збутових кооперативів та локальних логістичних потужностей шляхом придбання обладнання та техніки, а також на розробку проектно-кошторисної документації.

Зокрема, відповідно до підписаного меморандуму про співпрацю між Херсонською обласною державною адміністрацією та Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» з січня 2015 року розпочата реалізація економічного компоненту зазначеного Проекту, який надаватиме підтримку у створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та подальшу їх розбудову шляхом надання грантової допомоги на придбання техніки та обладнання. В рамках першого етапу проведено опитування районів та на конкурсній основі відібрано дві території (Білозерський та Горностаївський райони), в яких впроваджуватиметься вказаний Проект.

09 лютого 2015 року в Білозерській районній державній адміністрації відбувся вступний семінар-презентація, під час якого представлено план дій щодо виконання майбутніх завдань з реалізації економічного компоненту Проекту. Під час презентації підписано Меморандум про співробітництво між Білозерською районною державною адміністрацією, Білозерською районною радою та Проектом розвитку ООН та оголошено про початок конкурсного відбору територіальних громад на участь у Проекті. За результатами опрацювання заявок на отримання гранту та конкурсного відбору 2-х сільських рад, на території яких буде створено кооперативи, вказані суб'єкти зможуть отримати грант сумою до 31 тис. євро у гривневому еквіваленті для реалізації 2 – 3 мікропроектів.

Розвиток кооперації безперечно є важливим напрямом розбудови аграрного сектору економіки. Сільськогосподарська кооперація дозволить використовувати переваги великого товарного виробництва і враховувати інтереси сільських товаровиробників, сприяючи відродженню селянина, як реального власника засобів виробництва і виробленої ним продукції.

Соломія КВАСКО

За матеріалами Департаменту АПР ХОДА

© 2020 Інформаційне агентство "Херсонці". Всі права захищені.
Використання матеріалів ІА "Херсонці" може здійснюватись лише при наявності "активного гіперпосилання" на "Херсонці", а також на сам матеріал.
Редакція може не поділяти думку авторів і не несе відповідальність за достовірність інформації.
email: kherson.inform@ukr.net, контакти, архів