«Шляхи вдосконалення управління охороною праці (СУОП)»

Незалежно від зміни влади, політичних уподобань промислова безпека і охорона праці серед питань соціально-економічного розвитку країни залишається одним із важливих питань.

Створення і підтримка культури безпеки та здоров'я вимагає використання усіх наявних засобів для підвищення загальної поінформованості, обізнаності та розуміння небезпек та ризиків і як їм можна запобігти чи проконтролювати, що дозволить обмінюватися досвідом та передовою практикою з безпеки праці та здоров'я.

На сьогодні тема "система управління охороною праці" є центральною для багатьох підприємств. У спеціальних журналах, на семінарах вирішальне значення надається питанню забезпечення майбутнього і оновлення підприємства за допомогою внутрішніх систем управління.

Об'єктом управління охороною праці є діяльність функціональних служб та структурних підрозділів підприємства щодо забезпечення безпечних та здорових умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках, у цехах та на підприємстві в цілому.

Особливості організації охорони праці на підприємстві відіграють важливу роль. Простої та зниження ефективності праці, викликані аваріями, нещасними випадками на виробництві, професійними захворюваннями, не тільки уповільнюють виробничі процеси, а й стають причиною високих додаткових витрат для підприємства. Крім того, ці явища значною мірою негативно впливають на безпеку виробництва, якість продукції та ставлення до роботи працюючих.

Із введенням Системи управління охороною праці (СУОП) кількість недоліків охорони праці знижують ризик нещасних випадків і можливостей заподіяння шкоди здоров'ю, забезпечують усунення зупинень у виробничому процесі і пов'язаних із цим виробничих витрат.
Розробка Положення про управління охороною праці. Для визначення того, які вимоги з охорони праці повинні бути реалізовані на даному підприємстві, занотовуються найважливіші питання і даються пояснення щодо змісту Положення. Цей проект затверджується наказом по підприємству і вводиться в дію на підприємстві шляхом розробки нормативних актів підприємства. Положення містить такі розділи:

Перевірка документів, які є на підприємстві (наприклад, інструкції з охорони праці, з безпечної експлуатації, положення про навчання з питань охорони праці тощо) на їх прийнятність та відповідність системі управління.

Вивчення існуючих стандартних процедур у сфері охорони праці (наприклад, акти реєстрації нещасних випадків на виробництві) і осіб, які беруть в них участь, з метою перевірки і вдосконалення цих процесів та приведення їх у відповідність.

Разом з фахівцем з охорони праці відповідальні за окремі виробничі функції розробляють порядок функціонування системи для окремих сфер діяльності. У ньому представляють розподіл обов'язків і графіки виконання окремих завдань. Фахівець з охорони праці об'єднує їх в один документ.

Розробка в порядку, визначеному роботодавцем, інструкцій, інших нормативних актів відповідно до вищезгаданої загальної процедури. Перевірка дотримання графіка виконання поставлених завдань фахівцем із охорони праці.

Вдосконалення проекту Положення фахівцем із охорони праці проводиться паралельно з розробкою інструкцій, інших нормативних актів. Ознайомлення відповідних працівників залежно від сфери їх діяльності з документами із системи управління є обов'язковою умовою. Введення цих документів у дію виконується послідовно.

Важливим аспектом є забезпечення системи внутрішньої перевірки функціонування спеціалістом з охорони праці разом з керівництвом підприємства, за участі представників трудового колективу. Проведення внутрішніх перевірок з поданням звіту керівництву підприємства і нагляд за проведенням поправок фахівцем із СУОП. Розвиток і утримання системи.

Існує три ступені оперативного контролю які повинні бути задокументовані в СУОП і постійно виконуватись, це:

І. Перший ступінь оперативного контролю проводиться керівником відповідної дільниці (майстром, начальником дільниці, тощо) щоденно, на початку робочого дня (зміни), а при необхідності (роботи з підвищеною небезпекою та ін.) - протягом робочого дня (зміни).

На першому ступені контролю перевіряється все що відноситься до охорони праці починаючи від організації робочих місць, та закінчуючи наявністю наряд-допусків. У випадку, якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна для життя і здоров'я працівників, керівник дільниці призупиняє роботу до усунення наявних порушень.

Результати перевірки записуються в журнал оперативного контролю, намічаються заходи щодо їх усунення і призначаються особи, відповідальні за виконання.

ІІ. Другий ступінь контролю проводиться один раз на тиждень; керівник дільниці (цеху), та фахівець з охорони праці обстежують виробничі дільниці, перевіряють стан охорони праці на дільниці (цеху), приймають необхідні заходи по усуненню виявлених порушень і роблять запис в журналі оперативного контролю.

ІІІ. Третій ступінь контролю проводиться комісією призначеною наказом роботодавця, очолюваною керівником підприємства (головним інженером), за участю фахівця з охорони праці (голови профкому). Періодичність засідань комісії один раз на місяць.

До складу комісії входять керівник підприємства (головний інженер), голова комісії з питань охорони праці, та інші керівники служб і підрозділів. Кожна служба по кожному підрозділу доповідає про стан охорони праці в підрозділі.

Засідання комісії проходить під головуванням керівника підприємства.

Керівники підрозділів: Доповідають про стан справ з охорони праці в підрозділі і відповідають на питання, поставлені членами комісії. Результати перевірки оформлюють актом.

Впровадження системи управління охороною праці забезпечує ефективне планування, виконання, аналіз і поліпшення діяльності підприємства в сфері охорони праці, за рахунок аналізу небезпек, оцінки ризику, управління ними, розподілу відповідальності і повноважень.

Бажаю всім Вам, хто в наш нелегкий час опікується проблемами промислової безпеки та охорони праці, впевненості та рішучості в діях, направлених на збереження життя та здоров'я кожного працюючого.

Начальник відділу профілактики виробничого травматизму,
головний страховий експерт з охорони праці
відділення ВД ФСНВ у м. Херсоні
Ю.П. МАКСИМЕНКО
10.10. 2014 р.

© 2021 Інформаційне агентство "Херсонці". Всі права захищені.
Використання матеріалів ІА "Херсонці" може здійснюватись лише при наявності "активного гіперпосилання" на "Херсонці", а також на сам матеріал.
Редакція може не поділяти думку авторів і не несе відповідальність за достовірність інформації.
email: kherson.inform@ukr.net, контакти, архів