Розвиток сільських територій Херсонщини

На виконання завдань державної політики щодо розвитку сільськогосподарської громади в Херсонській області розроблено обласну комплексну середньострокову програму розвитку села.

Завдяки комплексному підходу до розвитку кожної сільської території, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами центральної влади та науковцями до неї було включено заходи з урахуванням державних та обласних програм розвитку мереж водо -, газопостачання, будівництва та реконструкції об'єктів освіти, охорони здоров'я, благоустрою територій, створенню кооперативних структур та розвитку галузей аграрного виробництва, а також заходи по працевлаштуванню сільського населення, які в цілому спрямовані на поліпшення умов проживання та відродження села.

Проект обласної комплексної середньострокової програми розвитку села на 2012 – 2015 роки (далі – Програма) було схвалено 03 серпня 2012 року розпорядженням голови обласної державної адміністрації і в подальшому доопрацьовано. Програма затверджена рішенням XIX сесії обласної ради VI скликання від 13 листопада 2012 року № 603.

За цей період проведено моніторинг виконання заходів Програми. Так, за 2012 рік обсяг використаних фінансових ресурсів на її реалізацію склав 2,9 млрд. грн, у тому числі за рахунок: державного бюджету – 94,9 млн. грн, місцевих бюджетів – 15,2 млн. грн, інших джерел – 1,8 млн. грн, що становить 30,21% від потреби фінансових ресурсів для виконання завдань вищезазначеної Програми.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 липня 2013 року № 448 щодо проведення оптимізації обласних цільових програм Проект обласної комплексної середньострокової програми розвитку села на 2012 – 2015 роки з урахуванням оптимізованих програм агропромислового комплексу схвалено 02 грудня 2013 року розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 805, доопрацьовано та затверджено рішенням XXIX сесії обласної ради VI скликання від 24 січня 2014 року № 972.

За 2013 рік фактично виконаних робіт на суму 185674,65 тис. грн, що становить 20% від потреби: державного бюджету – 83034,3 тис. грн; місцевого бюджету – 32630,14 тис. грн; з інших джерел – 70010,20 тис. грн.

Крім того, додатково залучено кошти господарств (кредити банків, інвестори) – 4906,1 млн грн, які направлені на проведення комплексу весняно - та осінньо- польових робіт у рослинництві та підтримку галузі тваринництва.

На 2014 рік Програмою передбачено виконання заходів загальним обсягом фінансових ресурсів у сумі 3,48 млрд. грн.

Протягом І кварталу 2014 року вже виконано робіт на суму 1316411,25 тис. грн, що становить 38,8% від потреби на 2014 рік, з яких: державного бюджету – 2368,28 тис. грн; місцевого бюджету – 8847,97 тис. грн; з інших джерел – 1305195,00 тис. грн.

На Херсонщині значна частина сільськогосподарської продукції виробляється саме в особистих селянських і фермерських господарствах та фізичними особами - сільськогосподарськими товаровиробниками. Це - більше 60% овочів, 90% картоплі, 80% баштанних культур. Крім того, ними утримується майже все поголів'я тварин. Однак, саме дрібні сільсгосптоваровиробники найчастіше стикаються з проблемою реалізації вирощеної продукції.

Традиційно засобом виживання дрібних домашніх господарств є кооперація, яка завжди пропонувала можливість виходу з ситуації, що вважалася критичною та кризовою.

Сьогодні, оцінюючи переваги сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, та обговоривши серед сільських територіальних громад впровадження концепції Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про розвиток сільських територій», все більш активно дрібні селянські підприємства та одноосібні господарства об'єднуються в кооперативи.

На сьогодні найбільш актуальним є кооперування у сферах, що надають послуги сільськогосподарському виробнику в організації таких процесів, як збут і переробка виробленої продукції, матеріально-технічне забезпечення та інші види обслуговування виробництва шляхом створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

В області провадить діяльність 41 сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, що надають послуги сільськогосподарським виробникам в організації таких процесів, як збут і переробка виробленої продукції, матеріально-технічне забезпечення та інші види обслуговування виробництва. Із загальної кількості багатофункціональних кооперативів – 13, молочного напрямку – 12, плодоовочевих – 7, зернових – 1, інших – 8 та 19 сільськогосподарських виробничих кооперативів.

Враховуючи, що в області 85,7% поголів'я великої рогатої худоби утримується в особистих селянських господарствах, останнім часом найбільш активно розвиваються кооперативи молочного напрямку, яких в області налічується 12.

Найбільша кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів зареєстрована у Скадовському (7 одиниць) та Бериславському і Голопристанському (по 4) районах.

До розбудови інфраструктури аграрного ринку Херсонської області на підставі підписаного протоколу з Херсонською обласною державною адміністрацією 24 лютого 2012 року залучено проект «USAID АгроІнвест», що фінансується Американським агентством з міжнародного розвитку. Так, протягом 2013 року проектом «АгроІнвест» надано грантову підтримку 7 підприємствам, з яких 5 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

Крім того, 21 лютого 2014 року в ККЗ «Ювілейний» (м.Херсон) проведено круглий стіл «Нові можливості реалізації сільськогосподарської продукції. Інфраструктурний розвиток агропромислового комплексу», під час якого підписано протоколи про співпрацю між Проектом «АгроІнвест» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами – учасниками грантової програми в питаннях створення локальних логістичних потужностей для зберігання, передпродажної підготовки та первинної переробки плодоовочевої продукції (СОК «Чорнянка», СОК «Берислав Агро», СОК «Овочівник»).

Разом з цим, у 2014 році Проектом «АгроІнвест» США з міжнародного розвитку (USAID) передбачено розширення обсягів грантової підтримки для розбудови та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, з перспективними напрямками діяльності – забій худоби та первинна мийка вовни.

Для підтримки створення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в області розроблено та затверджено рішеннями обласної ради від 02 вересня 2010 року № 1411 та від 14 травня 2010 року № 1298 відповідно «Обласну цільову програму підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року» та «Обласну цільову програму сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2016 року». Рішенням XXV сесії обласної ради VI скликання від 03 жовтня 2013 року внесено зміни до обласної цільової програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року.

У рамках реалізації вищезазначених програм у 2014 році передбачено кошти на сільськогосподарську дорадчу діяльність у сумі 45306,00 грн, на підтримку розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сумі 34 тис. грн.

Враховуючи, що малі підприємства мають мало сильних сторін і багато слабких, низка проблем з виробництва та реалізації сільгосппродукції, забезпечення доступу виробників сільгосппродукції до оптових та оптово-роздрібних ринків її збуту, може бути розв'язана завдяки спільним діям сільськогосподарських товаровиробників шляхом об'єднання в обслуговуючі кооперативи.

З метою створення організаційно-правових та економічних умов формування обслуговуючої кооперації для забезпечення доступу усіх суб'єктів господарювання на селі до аграрного ринку в засобах масової інформації постійно висвітлюється досвід діяльності існуючих передових кооперативів.

Передумовою розвитку села є розширення інфраструктури аграрного ринку та залучення інвестицій в агропромисловий комплекс сільських територій. Керуючись наказом Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації № 5 від 20 січня 2014 року «Про розробку, подання та зведення показників плану розвитку агропромислового комплексу області», необхідно провести інвентаризацію об'єктів соціальної інфраструктури, які знаходяться на балансі сільськогосподарських підприємств кожного села.

Протягом 2013 року капітальних інвестицій в сільське господарство області вкладено 477,804 млн. грн, що становить 82,2 % до відповідного періоду 2012 року.

На 2014 рік на території області в аграрному секторі заплановано впровадження 38 масштабних інвестиційних проектів, 30 з яких на сьогоднішній день вже реалізовуються.

Однією зі складових успішного розвитку сільських територій є ефективне використання земельних та майнових паїв. Загальний розмір орендної плати за використання земельних паїв у 2013 році – 396,5 тис грн. Станом на 03 березня 2014 року фактично виплачено 382,1 млн. грн, або 94,4%.

Загальний розмір орендної плати за використання майнових паїв у 2013 році – 405,0 тис грн. Станом на 03 березня 2014 року за майнові паї фактично виплачено 398,5 млн грн, або 98,4%. Лише у Великоолександрівському районі у зв'язку з ліквідацією КСВК «Новокасм'янський» борг за виплату орендної плати складає 7 тис. грн.

В Херсонській області зареєстровано 2443 фермерських господарства, які обробляють 14,3% від загальної площі ріллі області. Загальна площа сільгоспугідь, якою користуються фермерські господарства, становить 264,8 тис. га, у тому числі ріллі – 255,5 тис. га. В середньому на одне фермерське господарство припадає 108,4 га сільгоспугідь.

В Херсонській області для задоволення власних потреб у сільськогосподарській продукції 102219 особистими селянськими господарствами використовуються земельні ділянки загальною площею 129271 га.

Соломія Кваско

По матеріалам Департаменту АПР ХОДА

© 2020 Інформаційне агентство "Херсонці". Всі права захищені.
Використання матеріалів ІА "Херсонці" може здійснюватись лише при наявності "активного гіперпосилання" на "Херсонці", а також на сам матеріал.
Редакція може не поділяти думку авторів і не несе відповідальність за достовірність інформації.
email: kherson.inform@ukr.net, контакти, архів