Вибір абітурієнта 2018: регіональні аспекти

Нардеп Олександр Співаковський поділився своїми думками щодо результатів розподілу заяв абітурієнтів за територіальною ознакою, які були отримані за підсумками проведеного аналізу статистичної інформації, викладеної на сайтах vstup.edebo.gov.ua та vstup.osvita.ua.

Дослідження проводилось за трьома основними напрямами, а саме:

1. Проаналізовано місця регіонів за рівнем їх популярності серед абітурієнтів України.

2. Проведено аналіз рівня середнього конкурсного балу абітурієнтів за регіонами України.

3. Проведено вибірковий аналіз співвідношення зазначених у заявах абітурієнтів перших пріоритетів до загальної кількості поданих ними заяв до окремих закладів вищої освіти.

Дослідження здійснювались результатами аналізу заяв, поданих абітурієнтами до закладів вищої освіти для здобуття освітнього рівня "бакалавр" на базі повної середньої освіти.

Також необхідно зауважити, що для цього аналізу використовувались статистичні дані щодо заяв, поданих абітурієнтами до закладів вищої освіти державної, комунальної та приватної форми власності ( у тому числі коледжів, які відповідно до виданих ліцензій мають право здійснювати підготовку фахівців за освітнім рівнем "Бакалавр"), а також філій закладів вищої освіти, які територіально розташовані в інших регіонах України.

Для дослідження загальних тенденцій подання заяв вступниками до закладів вищої освіти, області України були згруповані у шість географічних регіонів України, а саме:

1.Місто Київ.

2. Центральний регіон (Дніпропетровська, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Хмельницька та Кіровоградська області).

3. Західний регіон (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Рівненська, Волинська та Закарпатська області).

4. Східний регіон (Харківська, Донецька та Луганська області).

5. Південний регіон (Одеська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області).

6. Північний регіон (Житомирська, Сумська, Чернігівська та Київська області).

Також, для повноти оцінки ситуації розглядались показники і кожної області окремо.

Що ж було отримано в результаті проведення дослідження?

1. Місця регіонів за рівнем їх популярності серед абітурієнтів України.

Всього до закладів вищої освіти України для здобуття освітнього рівня "Бакалавр" на базі загальної середньої освіти було подано 877 242 заяв (тут і далі – уточнена інформація станом на 09.00 3 серпня 2018 р.).

Як можна встановити з аналізу статистичної інформації(див. таблиці у додатках), серед регіонів беззаперечним лідером виступає місто Київ, до сімдесяти двох закладів вищої освіти якого подали свої заяви 290 758 вступників, що складає 33,13 % від їх загальної кількості. Решта регіонів розташувались у наступному порядку:

2 місце посів Західний регіон з показником 191 539 заяв, що становить 21,84%;

3 – Центральний регіон - 132 662 заяви, 15,12%;

4 – Схід України 125 889 заяв, 14,35%;

5 – Південь - 97 949 заяв, 11,17%;

6 – Північний регіон з показником 38 485 заяв, 4,39%.

Схожа тенденція спостерігається у розподілі заяв вступників між областями України. Перші три рядки загального рейтингу областей за цим показником після міста Києва посіли такі області:

2. Харківська область - 112 268 заяв, 12,80%;

3. Львівська область - 96 385 заяв, 10,99 %;

4. Дніпропетровська область - 59 156 заяв, 6,74 %.

Також вважаю за необхідне зазначити про останні три позиції цього умовного рейтингу, на яких знаходяться наступні області:

23. Київська область - 7 053 заяви, 0,80%;

24. Кіровоградська область - 5 015 заяв, 0,57%

25. Луганська область - 4 271 заява, 0,49%.

Аналогічна, але не зовсім, тенденція спостерігається і з поданням заяв до закладів вищої освіти на місця, фінансування здобуття вищої освіти за якими здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України.

Результати проведеного аналізу за регіонами та областями за цим показником викладені у приведених таблицях. Тут першість серед регіонів знову ж таки утримує місто Київ з показником у 178 737 заяв, що складає 33,27 % від їх загальної кількості. 2 місце також посідає

Західний регіон з показником 120 460 заяв, що становить 22,42%;

3 місце – у Східного регіону (за показником загальної кількості заяв третє місце обіймає Центральний регіон) - 77 281 заява, 14,38%;

4 місце – Центр України 76 213 заяв, 14,19%;

5 місце – Південь – 58 405 заяв, 10,87%;

6 місце – Північний регіон, до закладів вищої освіти якого було подано 26 153 заяви, що складає 4,87%.

Що стосується розподілу заяв вступників на бюджетні місця між областями України, то можемо вести мову про наступне:

Наступні після міста Києва три рядки загального рейтингу областей за цим показником займають такі області:

2. Харківська область - 67 190 заяв, 12,51%;

3. Львівська область - 61 349 заяв, 11,42 %;

4. Дніпропетровська область - 32 954 заяви, 6,13%.

На останніх трьох позиціях цього рейтингу знаходяться наступні області:

23. Київська область - 4 026 заяв, 0,75%;

24. Кіровоградська область – 3 772 заяви, 0,70%

25. Луганська область - 3 272 заяви, 0,61%.

3. Показники рівня середнього конкурсного балу абітурієнтів за регіонами України.

За інформацією, взятою з Всеукраїнського державного ресурсу, середній конкурсний бал вступників по Україні станом на 18.00 3 серпня 2018 року становив 154,9 бали.

Результати проведеного дослідження показали, які показники цього середнього балу склались у регіонах та областях України.

Проведений аналіз показав, що найвищі показники середнього конкурсного балу серед регіонів показав Київ - 156,80 бал, решта місць розподілились наступним чином:

2. Західний регіон - 155,39;

3. Північ - 151,45;

4. Центр- 150,82;

5. Південь - 149,35;

6. Схід 147,90.

Суттєво, що лише два регіони – Київ та Захід перевищили рівень середнього балу по Україні. Результати решти чотирьох – значно поступаються та "не дотягують" до загальноукраїнського середнього значення.

Дещо інша ситуація склалась з рівнем підготовки абітурієнтів в розрізі областей України. Так, результати дослідження показали, що найвищий показник середнього конкурсного балу мають вступники, до закладів вищої освіти Львівської області - 161,20 бал, потім – Чернівецької - 157,70 балів, лише потім (3 місце) - м. Київ 156,80 балів, потім - Харківська область, 4 місце, 155,60 балів, і замикає п'ятірку лідерів Волинська область з показником середнього балу 154,90 (якраз на рівні середнього бала по Україні).

Останні чотири сходинки цього рейтингу займають наступні області з такими показниками:

22. Київська область - 147,60 балів;

23. Донецька область - 146,90 балів;

24. Запорізька область - 146,70 балів;

25. Луганська область -141,20 бал.

3. Також нашою командою проведено вибірковий аналіз перших пріоритетів обраних абітурієнтами окремих областей та закладів вищої освіти.

Всього заяв бюджет І пріоритет %

1 КНУ Шевченка 38879 29628 5590 19

2 ЛНУ імені Івана Франка 37300 28213 4701 17

3 ХНУ Каразіна (Харків) 20 037 14 053 2 414 17

4 Кіровоградська область 5 001 3 772 912 24

5 Київська область 7 058 4 044 933 23

6 Луганська область 4 254 3 272 1 117 34

7 Донецька область 9 258 6 819 1652 24

Таким чином за результатами поведеного аналізу можна встановити існування досить неоднозначної тенденції:

1. При поданні заяв до найбільш популярних закладів вищої освіти, лише кожний п'ятий абітурієнт визначав цей університет за першим пріоритетом, тобто як найбільш бажаний для нього університет.

2. При поданні заяв до університетів, які знаходяться у нерейтингових регіонах, кількість абітурієнтів, які обрали цей заклад в якості свого основного університету вже зростає від 22 відсотків - у вишах Херсонської області до 34(!) відсотків заяв, поданих до вишів Луганщини.

Проте, не зважаючи на суттєве збільшення, у порівнянні з провідними вишами, кількості заяв, що подавались абітурієнтами до регіональних університетів, загальна статистика такі показники практично зводить нанівець, остільки, наприклад, кількість заяв, поданих у 2018 році лише до одного Київського національного університету ім. Т. Шевченка перевищує загальну кількість заяв, поданих до всіх(!)разом узятих закладів вищої освіти цих чотирьох областей.

Короткий висновок. У цьому році беззаперечним лідером першого етапу вступної кампанії виступила столиця, до закладів вищої освіти якої будо подано більш ніж третину заяв від усієї їх кількості, в тому числі і від кількості заяв, поданих на місця, навчання за якими здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів.

Так само м. Київ лідирує серед усіх регіонів України за показником середнього конкурсного балу – 156,8, при середньому по України 154,9. В зоні критичного ризику знаходяться Київська, Кіровоградська та Луганська області, до вишів кожної з яких було подано менше (!) 1 відсотка заяв.

Практично межують з ними ще 13 областей , кількість поданих заяв до вишів яких знаходиться у створі від 1 до 2%. Це – Тернопільська, Рівненська, Черкаська, Полтавська, Волинська, Хмельницька, Миколаївська, Житомирська, Сумська, Закарпатська, Чернігівська, Донецька та Херсонська області.

І лише 9 областей подолали двовідсотковий поріг, а саме:

1. м. Київ -33,14%

2. Харківська область - 12,80%

3. Львівська область - 10,99%

4. Дніпропетровська область - 6,74%

5. Одеська область - 6,15%

6. Вінницька область - 2,85%

7. Запорізька область - 2,70%

8. Івано-Франківська область - 2,27%

9. Чернівецька область -2,16%

Власне кажучи, отриманими результатами я вражений. Ми зіткнулись з ефективно діючою на загальнодержавному рівні системою "Smart Cleaning", завдяки якій вся найбільш талановита молодь, всі "мізки" з регіонів потужно висмоктуються до декількох центрів на чолі зі столичним мегаполісом...

Як наслідок - так само будуть і розподілені бюджетні кошти на підготовку фахівців з вищою освітою. А потім до регіонів прийде така само кількість професіоналів...

Чи добре це? Не впевнений.... Що чекає нас завтра? Quo Vadis, український абітурієнте?...

Олександр СПІВАКОВСЬКИЙ

© 2020 Інформаційне агентство "Херсонці". Всі права захищені.
Використання матеріалів ІА "Херсонці" може здійснюватись лише при наявності "активного гіперпосилання" на "Херсонці", а також на сам матеріал.
Редакція може не поділяти думку авторів і не несе відповідальність за достовірність інформації.
email: kherson.inform@ukr.net, контакти, архів