Олександр Співаковський звернувся до антикорупційного бюро

Олександр Співаковський звернувся до  антикорупційного бюро
Народний депутат України Олександр Співаковський звернувся до Національного антикорупційного бюро України стосовно ситуації з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Він продовжує акцентувати увагу на свідомому невиконанні Міністерством освіти і науки України імперативних норм Закону України "Про вищу освіту" та постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 244 щодо утворення та забезпечення діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Олександр Співаковський докладно висловив свою позицію з цього питання: "На жаль, сьогодні ми впритул зіштовхнулись з ситуацією прямого невиконання вимог Закону.

Так, 6 вересня 2014 року набув чинності Закон України "Про вищу освіту", статтею 17 якого було визначено, що постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти є Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Відповідно до визначених статтею 18 Закону повноважень, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти забезпечує виконання наступних завдань:

- формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, розробляє положення про акредитацію освітніх програм і подає його на затвердження центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- аналізує якість освітньої діяльності вищих навчальних закладів;

-проводить ліцензійну експертизу, готує експертний висновок щодо можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності;

- формує за поданням вищих навчальних закладів (наукових установ) пропозиції, у тому числі з метою запровадження міждисциплінарної підготовки, щодо переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях вищої освіти, і подає його центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- формує єдину базу даних запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти;

- проводить акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;

- формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, у тому числі наукових здобутків, вищих навчальних закладів України, за якими можуть визначатися рейтинги вищих навчальних закладів України;

- розробляє вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені, розробляє порядок їх присудження спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ) та подає його на затвердження центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- розробляє положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад та подає його на затвердження центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, акредитує спеціалізовані вчені ради та контролює їх діяльність;

- акредитує незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.

Статтею 19 Закону визначено, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти складається з двадцяти п'яти членів, які обираються або делегуються Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, представниками вищих навчальних закладів України усіх форм власності, об'єднанням організацій роботодавців та органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів.

Підпунктом 14 пункту 2 розділу XV Прикінцевих положень цього Закону встановлено, що перший склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти формується протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цим Законом, тобто до 6 червня 2015 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 244 "Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" було утворено Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти як постійно діючий колегіальний орган з питань реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти та затверджено його Статут.

Також, пунктом 3 цієї Постанови Міністерству освіти і науки України були визначені завдання здійснити в установленому порядку заходи, пов'язані з утворенням Національного агентства та його державною реєстрацією. Ця постанова набрала чинності з 1 вересня 2015 року.

Необхідно зазначити, що не зважаючи на те, що були проведені всі необхідні процедури щодо обрання членів цього поважного органу, визначений його склад та передбачені необхідні кошти у Законі "Про державний бюджет на 2015 рік", до цього часу агентство так і не запрацювало.

Як наслідок - не затверджені ефективні порядки акредитації спеціалізованих вчених рад ВНЗ та присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ).

Вказане вище дає підстави свідчити про пряме невиконання Міністром освіти і науки Сергієм Квітом вимог чинного законодавства та фактичного саботування ним створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Такі дії міністра не лише гальмують реформу вищої освіти, але й створюють передумови до визнання в судовому порядку недійсними рішення про акредитацію освітніх програм, ліцензування освітньої діяльності, акредитацію спеціалізованих вчених рад, оскільки такі рішення з 1 вересня 2015 року приймаються з порушенням норм, визначених Законом України "Про вищу освіту".

Не дивно, що цілком очікуваною реакцією на незаконні дії Міністра освіти і науки виступило обурення та обґрунтований спротив наукової та освітянської спільноти".

Як піше Співаковський, до нього, як до народного депутата України, звернулись члени Національного агентства із забезпечення якості освіти з заявою про неправомірні дії керівництва Міністерства освіти і науки України щодо блокування Міносвіти вимог Закону України "Про вищу освіту" про створення і функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Нардеп та його однодумці - п'ятнадцяти народних депутатів України вирішили підтримати їх звернення.

За результатами розгляду цього звернення нардепом були підготовлені та направлені до Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України відповідні заяви про перевірку обставин невиконання Міністром освіти і науки чітких та однозначних вимог Закону України "Про вищу освіту" та постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 244 щодо створення і забезпечення діяльності Національного агентства з забезпечення якості освіти, вжиття відповідних заходів правового реагування та забезпечення неухильного дотримання всіма посадовими особами Міністерства освіти і науки України вимог чинного законодавства.

"Вища освіта"

© 2020 Інформаційне агентство "Херсонці". Всі права захищені.
Використання матеріалів ІА "Херсонці" може здійснюватись лише при наявності "активного гіперпосилання" на "Херсонці", а також на сам матеріал.
Редакція може не поділяти думку авторів і не несе відповідальність за достовірність інформації.
email: kherson.inform@ukr.net, контакти, архів