IT-технології для підвищення ефективності роботи установ різної галузевої спрямованості

В сучасному суспільстві IT-технології займають одну з основних ніш в організації та забезпеченні належного рівня діяльності підприємств і установ різної галузевої спрямованості та форм власності.

Саме завдяки використанню зазначених технологій відбувається автоматизація діловодних процесів і, як наслідок, досягаються вагомі позитивні результати:

1) систематизований облік всієї службової кореспонденції;
2) оперативна обробка та доведення до виконання вказаних документів;
3) чіткий контроль за дотриманням строків реалізації завдань та якістю їх виконання;
4) зручний пошук необхідних документів, зокрема за тематикою, адресатами, виконавцями тощо.

Передбачається, що саме вказані функції дають змогу підвищити ефективність роботи будь-якої установи чи організації.

З метою доведення цієї гіпотези пропонується розглянути результати впровадження IT-технологій у місцевих органах влади.

Наприклад, до 2006 року реєстрація документів в одному з основних місцевих органів влади Херсонської області здійснювалася у спеціальних журналах, зокрема окремо для вхідної, вихідної кореспонденції, внутрішніх документів, звернень громадян тощо. Для забезпечення цієї робота витрачалися значні ресурси у вигляді паперу, фарби для ксероксів і принтерів, людські ресурси (доставка простої пошти кур'єром).

Так, наприклад, за діловодний рік на вказані заходи використовувався, у середньому, такий обсяг паперу:
- на виготовлення журналів реєстрації – 2,5 тис. аркушів;
- на виготовлення паперових копій документів – 270 тис. аркушів;
- на виготовлення бланків установленого зразка – 48 тис. аркушів.
У результаті впровадження автоматизованої програми «Документообіг» відчутно зменшено обсяг використання паперу наступним чином (приблизні показники):
- на виготовлення журналів реєстрації – 200 аркушів;
- на виготовлення паперових копій документів – 84 тис. аркушів;
- на виготовлення бланків установленого зразка – 36 тис. аркушів.

Зазначена програма представляє собою єдину електронну форму реєстрації всіх видів документів, їх обліку та зберігання, доступ до якої мають всі задіяні в діловодному процесі працівники та інші заінтересовані особи, які мають доступ до замкнутої комп'ютерної мережі відповідного місцевого органу влади.

Так, з метою захисту внесених до вказаної програми відомостей відповідальні за діловодство працівники наділені функціями адміністраторів програми «Документообіг», тобто забезпечуються внесення, коригування та закриття завершених справ, а інші працівники можуть лише користуватися функцією пошуку необхідного документа без права внесення коректив або його видалення.

Крім того, завдяки впровадженню IT-технологій термінова інформація (завдання, доручення керівництва) в оперативному режимі, як цього вимагає сучасний ритм життєдіяльності, доводиться до відома виконавців шляхом передачі сканованих копій документів або їх примірників у електронному форматі з використанням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).

Такий засіб, як ЕЦП, розробляється акредитованим центром сертифікації ключів та надається відповідальній за ведення діловодства особі для індивідуального використання з метою дотримання покладених на неї функцій і повноважень. Цей метод засвідчення автентичності електронного документа також вдало доповнив цілісність сучасного діловодного процесу з використанням програмно-технічних засобів.

Для порівняння, до упровадження електронного автоматизованого документообігу на процедуру передачі інформації виконавцям відводилося значно більше часу, а саме: для копіювання, розкладання у конверти, їх маркування та подання для відправлення адресам, наприклад, для 18 райдержадміністрацій – близько 1 години (без доставки безпосередньому виконавцю), на теперішній час за допомогою електронної пошти – близько 5-10 хвилин (з доставкою безпосередньому виконавцю).

Отже, вказаний сучасний діловодний процес підтверджує одне із визначень поняття «інформаційна технологія» як сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу.

Артем ЖИЛЬНИКОВ

© 2020 Інформаційне агентство "Херсонці". Всі права захищені.
Використання матеріалів ІА "Херсонці" може здійснюватись лише при наявності "активного гіперпосилання" на "Херсонці", а також на сам матеріал.
Редакція може не поділяти думку авторів і не несе відповідальність за достовірність інформації.
email: kherson.inform@ukr.net, контакти, архів