Рекомендації виконкому

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ


РЕКОМЕНДАЦІЇ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

03.06.2014 Херсон № 2/16-рк/к

Виконавчий комітет
Херсонської міської ради
пр. Ушакова, 37, м. Херсон, 73000

Про вжиття заходів щодо усунення
причин та умов вчинення дій,
що мають ознаки порушення законодавства
про захист економічної конкуренції

В ході проведення дослідження ринків надання житлово-комунальних послуг, яке здійснюється на виконання Пріоритетів роботи Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення) на 2014 рік, погоджених Головою Херсонської обласної державної адміністрації 31.12.2013 та затверджених Головою Антимонопольного комітету України, Відділенням встановлене наступне.

Херсонська міська рада (ідентифікаційний код - 04059958), згідно зі статтею 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження органу місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами. Виконавчим органом є виконавчий комітет Херсонської міської ради (надалі - Виконком).

Згідно з частиною 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пунктом 2 статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», до повноважень органів місцевого самоврядування відноситься, зокрема встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги.

Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів. Органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. У разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов'язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам різницю між встановленим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

З метою забезпечення єдиного, для всіх регіонів підходу, до формування тарифів у сфері житлово-комунальних послуг постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» затверджено Порядок формування тарифів, зокрема на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (надалі - Порядок).

Пунктом 2 цього Порядку передбачено, що послуги надаються з урахуванням встановленого рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг. Копія такого рішення є невід'ємною частиною договору про надання послуг.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (надалі – Мінрегіон України) листом від 11.02.2014 № 7/20-1715 надає такі роз'яснення: згідно з вимогами пункту 2 Порядку тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій розраховується окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників послуг, що фактично повинні надаватися для забезпечення належного санітарно-технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням переліку послуг, що визначений додатком до Порядку. Зазначений перелік налічує 18 послуг, які мають обов'язково надаватися для належного утримання та збереження житлового фонду. Чинним Порядком, на відміну від Порядку, що був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529, не передбачено можливості зменшення виконавцем переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за ініціативою споживачів.

Дослідженням встановлено, що Виконкомом у 2011 році було прийнято наступні рішення:
- від 20.12.2011 № 565 «Про встановлення переліку послуг та видів робіт з утримання будинків і споруд та прибудинкової території житлового фонду, що належить до комунальної власності територіальної громади міста» (надалі - рішення № 565);
- від 20.12.2011 № 566 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території для населення по кожному будинку окремо, що належить до комунальної власності територіальної громади міста» (надалі – рішення № 566).

Рішення № 566 було прийнято Виконкомом на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» з урахуванням розрахунків економічно обґрунтованих витрат, виконаних виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, та пропозицій і зауважень, висловлених на громадських слуханнях, що відбулися 01.12.2011.

У 2012 році Виконкомом було прийнято рішення від 24.01.2012 № 29 «Про рішення виконавчого комітету міської ради від 20.12.2011 № 566 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території для населення по кожному будинку окремо, що належить до комунальної власності територіальної громади міста»» (надалі – рішення № 29), яким було призупинено дію рішення № 566 в частині встановлення та введення в дію з 01.01.2012 тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової територій для населення по кожному будинку окремо. Пунктом 2 цього рішення були встановлені та введені в дію з 01.01.2012 тарифи на зазначені послуги, які за рівнем є нижчими від тарифів, затверджених рішенням № 566.

Комунальне підприємство «Дніпровський» (надалі – КП «Дніпровський») (ідентифікаційний код – 34786235) надає послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на підставі Статуту підприємства та договору від 16.04.2008 № 6, укладеного з Управлінням житлового господарства Херсонської міської ради, згідно з дислокацією будинків, визначеною додатком до цього договору.

За інформацією КП «Дніпровський» (лист від 22.04.2014 № 1-13/1004) послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надаються підприємством за тарифами, затвердженими рішенням Виконкому № 29.

Так, ці тарифи становлять, зокрема для будинків:
- № 108 по вулиці 40 років Жовтня – 1,1068 грн., що на 66% нижче від тарифу, затвердженого рішенням № 566;
- № 110 по вулиці 40 років Жовтня – 1,1068 грн., що на 46,01% нижче від тарифу, затвердженого рішенням № 566;
- № 28 по вулиці Залізнична – 1,0537 грн. що на 166% нижче від тарифу, затвердженого рішенням № 566;
- № 20 по вулиці Кірова – 1,2285 грн. що на 34,75% нижче від тарифу, затвердженого рішенням № 566;
- № 21 по вулиці Перекопська – 1,3379 грн. що на 90,48% нижче від тарифу, затвердженого рішенням № 566.

При цьому, Виконкомом всупереч вимогам чинного законодавства не визначено механізм відшкодування зазначеної різниці не дивлячись на те, що тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для КП «Дніпровський» встановлено у розмірі нижчим від економічно обґрунтованих витрат цього підприємства на їх виробництво. Тобто, різниця між встановленими тарифами та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг КП «Дніпровський» з місцевого бюджету не відшкодовувалася.

До того ж, рішенням № 29 не встановлено структуру тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, як це передбачено Порядком. Тобто, Виконкомом не визначено вартість кожної складової цього тарифу. Зазначене унеможливлює реалізацію права споживачів на отримання від КП «Дніпровський» інформації щодо структури тарифу, а також права на зменшення розміру плати в разі надання підприємством послуг не в повному обсязі.

Зазначене може призвести до ущемлення інтересів споживачів, оскільки вони можуть не отримувати від КП «Дніпровський» якісні послуги в повному обсязі.

Отже, дії Виконкому, які полягають у встановленні тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для КП «Дніпровський» всупереч вимогам чинного законодавства, зокрема без урахування економічно обґрунтованих витрат на виробництво цих послуг та без визначення вартості складових цього тарифу, мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого статтею 17, пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді легітимації порушення законодавства про захист економічної конкуренції КП «Дніпровський».

Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надаються КП «Дніпровський» відповідно до переліку послуг, затвердженого рішенням № 565, який включає в себе лише 13 послуг, а саме:
1. Прибирання прибудинкової території.
2. Прибирання сходових клітінок.
3. Вивезення твердих побутових відходів.
4. Обслуговування сміттєприймальних камер.
5. Технічне обслуговування ліфтів
6. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання та водовідведення.
7. Дератизація.
8. Дезінсекція.
9. Обслуговування димовентиляційних каналів.
10. Поточний ремонт конструктивних елементів внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження.
11. Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.
12. Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води.
13. Енергопостачання ліфтів.

Додатково Виконкомом виділено 5 послуг, як такі, що виконуються за умови замовлення їх мешканцями будинків, а саме:
1. Обслуговування систем диспетчеризації.
2. Прибирання підвалу, технічних поверхів і покрівлі.
3. Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності.
4. Поливання дворів, клумб і газонів.
5. Експлуатація номерних знаків на будинках.

При цьому, Виконкомом взагалі не включено до переліку послуг періодичну повірку, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки. Тобто, витрати на надання цих послуг не включені до тарифу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Отже, ці послуги можуть надаватися підприємством за тарифами, не затвердженими Виконкомом, що суперечить чинному законодавству України.

Таким чином, дії Виконкому, які полягають в прийнятті ним рішення № 565, яким всупереч Порядку зменшено перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для КП «Дніпровський», мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого статтею 17, пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді легітимації порушення законодавства про захист економічної конкуренції КП «Дніпровський».

Обслуговуючі підприємства зверталися до Виконкому з метою сприяння вирішення питань тарифоутворення на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та встановлення тарифів на ці послуги на економічно обґрунтованому рівні.

Крім того, на сьогоднішній день існує ряд обставин, які перешкоджають виконанню цими підприємствами економічно обґрунтованих розрахунків витрат на виробництво окремих складових послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, а саме, відсутність чинних рішень, якими затверджено:
- схеми прибудинкових територій по кожному будинку, що обслуговує КП «Дніпровський»;
- норми накопичення сміття;
- порядок розрахунку витрат з обслуговування та ремонту ліфтів.

Крім цього, Порядком передбачено необхідність отримання висновків Державної інспекції України з контролю за цінами. Проте, перешкодою в отриманні такого висновку є відсутність технічної документації на більшість житлового фонду, яку для отримання висновку необхідно надавати до Державної інспекції України з контролю за цінами разом із розрахунком витрат на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по кожному будинку окремо.

Таким чином, бездіяльність Виконкому, яка полягає в ухиленні від виконання належним чином своїх обов'язків в межах наданих йому повноважень, що перешкоджає здійсненню КП «Дніпровський» розрахунку складових тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на економічно обґрунтованому рівні, має ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого статтею 17, пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді створення умов для вчинення КП «Дніпровський» порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Враховуючи викладене, з метою припинення дій, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, керуючись статтею 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції", адміністративна колегія Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

Р Е К О М Е Н Д У Є:

Виконавчому комітету Херсонської міської раді протягом трьох місяців з дня отримання рекомендацій вжити заходів щодо усунення причин та умов вчинення дій, що мають ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом:
- прийняття рішень, відповідно до яких КП «Дніпровський» матиме можливість здійснити розрахунки складових тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
- встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для КП «Дніпровський» відповідно до вимог Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» з урахуванням переліку послуг, визначеного цим Порядком, з визначенням розміру кожної складової для цих тарифів.

Відповідно до частини другої статті 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції" рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов'язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.

Протягом десяти календарних днів письмово повідомити Відділення про порядок та графік розгляду цих рекомендацій.

Про результати розгляду цих рекомендацій письмово повідомити Відділення у 5-денний термін з дня їх виконання.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за умов виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито необхідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається.

Голова Відділення -
голова адміністративної колегії А.І. Ротова

© 2008 - 2024 Інформаційне агентство "Херсонці". Всі права захищені.
Використання матеріалів ІА "Херсонці" може здійснюватись лише при наявності "активного гіперпосилання" на "Херсонці", а також на сам матеріал.
Редакція може не поділяти думку авторів і не несе відповідальність за достовірність інформації.
email: khersonci08@gmail.com, контактиархівТеатр Куліша - Херсон