Кабмін вирішив дізнатися власників ЗМІ

Кабмін вирішив дізнатися власників ЗМІ

Кабінет міністрів пропонує внести зміни до чинних законів, що регулюють діяльність засобів масової інформації, узгодивши їх з рекомендаціями Парламентської Асамблеї Ради Європи стосовно гарантування прозорості власності на ЗМІ.

Відповідний проект закону, який розробляло Міністерство юстиції, було схвалено 20 лютого, на засіданні уряду, повідомляє Урядовий портал.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, йдеться про внесення змін до вітчизняних законів, якими регулюється сфера ЗМІ, зокрема, визначається чіткий перелік суб'єктів, які підпадають під дію цих законів. Це закони "Про телебачення і радіомовлення"; "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"; "Про інформаційні агентства", а також про закони "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Так, наприклад, законопроектом пропонується передбачити, що при подачі заяви про видачу чи продовження ліцензії на мовлення має вказуватися юридична та фактична адреси, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), реєстраційний номер облікової картки платника податків, а за його відсутності – серія та номер паспорта засновника чи співзасновників, власника чи співвласників телерадіоорганізації. Також має вказуватися така ж інформація щодо акціонерів, які на момент подання заяви володіли пакетами акцій більш як по 5 відсотків.

Передбачається зобов'язати інформаційні агентства вказувати у своїх випусках відомості про засновника та співзасновників агенції.

Законопроектом передбачається подання відомостей про засновника та співзасновників друкованого видання, а також пов'язаних з ними осіб під час державної реєстрації друкованого ЗМІ тощо.

Законопроектом дається визначення терміну «пов'язані особи». Зокрема, це юридичні або фізичні особи, які здійснюють контроль за засновником та співзасновниками ЗМІ, а також юридична особа, за якою засновник здійснює відповідний контроль. У разі, коли одним із співзасновників ЗМІ є фізична особа, пов'язаними з нею особами вважаються також члени її сім'ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим), спільно з якими вона здійснює контроль за ЗМІ.

Крім того, проектом закону пропонується серед підстав відмови в державній реєстрації друкованого ЗМІ передбачити порушення засновником (співзасновниками) вимог статті 10 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» стосовно гарантій від монополізації друкованих ЗМІ.

Пропонується подання ліцензіатом до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення заяви протягом 10 робочих днів про переоформлення ліцензії на мовлення у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата. Передбачається, що прийняття вказаних норм на законодавчому рівні дозволить додатково врегулювати питання прозорості відносин власності щодо засобів масової інформації, зазначили в Мін'юсті.

Херсонцы в твиттере