Про що найчастіше запитують пенсіонери

Зв'язок з читачами забезпечував Анатолій Яїцький//Новий день №33(5080) 15.08.2013

Сьогодні ми продовжуємо публікацію запитань, що прозвучали під час прямої лінії, яку в редакції «Нового дня» провела заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області Людмила Тарнавська.

— Пряма лінія? У мене така проблема, що не знаю, як її вирішити. Працював трактористом з 1979 до 1988 року в Казахстані, з 1988 до 2006-го — в Україні. Підприємство в Казахстані ліквідовано. З архіву надійшла відповідь, що під час пожежі всі документи було знищено. Чи маю я право на призначення пенсіїв 55 років та які документи для цього потрібні?

— Законом України «Про пенсійне забезпечення» (пункт «в» статті 13) передбачено, що правом на призначення пільгової пенсії користуються трактористи-машиністи, котрі безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства — чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі.

У разі ліквідації підприємства або організації без визначення правонаступника питання підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, врегульовано Постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 р. № 920.

При Головному управлінні Пенсійного фонду України в Херсонській області діє комісія для підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Для підтвердження стажу роботи необхідно подати до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання (реєстрації) наступні документи: заяву про підтвердження стажу роботи; довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про ліквідацію підприємства, установи, організації без визначення правонаступника; трудову книжку; інші документи, що підтверджують виконання умов, які дають право на пільгове пенсійне забезпечення, зокрема; будь-які документи про результати проведеної атестації робочих місць; про відсутність (наявність) даних про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати; копії особового рахунка про заробітну плату, копію картки форми 12.
Стаж роботи на пільгових умовах показами свідків не підтверджується.

Якщо в архівах відсутні первинні документи про роботу, у цьому випадку особа, на жаль, втрачає можливість реалізації свого права на пільгове пенсійне забезпечення, оскільки одних лише записів в трудовій книжці для цього замало...

— Доброго дня! Вас турбують із Нововоронцовського району. Скажіть, будь ласка, чому після проведення перерахунку, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України», доплати у всіх різні?

— Статтею 46 Конституції України гарантовано, що пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

В Україні прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо диференційовано для тих, хто належить до основних соціальних та демографічних груп, таких, як: діти віком до 6 років; діти від 6 до 18 років; працездатні особи; особи, які втратили працездатність.

Прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, щорічно затверджується Верховною Радою за поданням Кабінету Міністрів. Вартісна величина прожиткового мінімуму на одну особу на місяць визначається законом про Державний бюджет на відповідний рік.

6 грудня 2012 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік». Статтею 7 цього закону установлені розміри прожиткового мінімуму на 2013 рік для осіб, які втратили працездатність, а саме: з 1 січня — 894 грн., з 1 грудня — 949 грн.

Згідно зі статтею 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (за наявності у чоловіків 25 років страхового стажу, а у жінок 20 років, а для пенсій, що призначені після 1 жовтня 2011 року, відповідно, 35 та ЗО років).

За кожен рік понад зазначеного стажу розмір пенсії збільшується на 1 % від розміру пенсії, яка обчислена відповідно до статті 27 закону, але не більше, ніж на 1% від прожиткового мінімуму для осіб.

Для отримувачів пенсійних виплат розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб є дуже важливим показником. Адже від його розміру залежить не тільки мінімальний розмір пенсії. У зв'язку зі збільшенням прожиткового Мінімуму для непрацездатних осіб змінюється розмір багатьох складових пенсії, а це: розмір пенсії за особливі заслуги; підвищення до пенсії ветеранам війни (інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, членам сімей загиблих), дітям війни; надбавки до пенсії почесним донорам України; щомісячні доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам; вивільненим у зв'язку з закриттям Чорнобильської АЕС; додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та компенсаційна виплата за втрату годувальника відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи»; доплата шахтарям до мінімального розміру, встановленого на рівні трьох прожиткових мінімумів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 265 встановлено, що у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму.

Як бачимо, зміна розміру прожиткового мінімуму тягне за собою зміну всіх складових пенсії та впливає на загальний розмір підвищення пенсії.

— Здрастуйте, вас турбує Ольга Доценко з Херсона. У 1989 році пішла в декретну відпустку, вийшла на роботу 1 липня 2005-го, а в 2012 році була звільнена у зв'язку з ліквідацією підприємства. Чи існує нормативний документ, який дозволяє зарахування періоду догляду за дитиною до досягнення нею 14 років до загального стажу роботи?

— Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», періоди трудової діяльності та інші періоди, що зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим законом (до 1 січня 2004 року), зараховується до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Згідно з пунктом «є» статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи зараховується час догляду за дитиною-інвалідом віком до 16 років.

Пунктом 10 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» від 12 серпня 1993 року № 637 визначено, що час догляду за дитиною-інвалідом віком до 16 років встановлюється на підставі: акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду; документів, що засвідчують перебування на інвалідності.

Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання (реєстрації), сільських, селищних рад, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їхніх сусідів, інших даних.

Документами, що підтверджують перебування на інвалідності, можуть бути виписка з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги або довідка органів праці та соціального захисту населення або Пенсійного фонду та інші документи.

З 1 січня 2004 року вказаний період зараховується за умови отримання особою допомоги по догляду за дитиною-інвалідом до 16 років на підставі довідки з управління праці та соціального захисту населення, а з 1 січня 2005-го — якщо за особу, яка здійснює догляд за дитиною-інвалідом до 16 років, сплачені страхові внески до Пенсійного фонду України — на підставі даних системи персоніфікованого обліку.

Відповідно до пункту «ж» статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення», до стажу роботи зараховується час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку.

При вирішенні питання слід відрізняти періоди перебування у частково оплачуваній відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку і в додатковій відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею віку 6 років і часу догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми.

При частково оплачуваній відпустці та додатковій відпустці без збереження заробітної плати особа, яка займається доглядом за дитиною, не звільнена з роботи. Періоди перебування у вказаних відпустках зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи за спеціальністю за тією посадою, на якій вона значиться відповідно до запису в трудовій книжці.

Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми до досягнення ними 3-річного віку зараховується тільки в загальний трудовий стаж і лише матері, яка у вказані періоди не працювала (тобто була звільнена з роботи наказом по підприємству).

З 1 січня 2005 року набрали чинності пункти 2 та 3 статті 14 закону щодо сплати страхових внесків за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Таким чином, період догляду за дитиною до 3-річного віку до 1 січня 2004 року зараховується на підставі раніше діючого законодавства (свідоцтва про народження, в разі смерті дитини — свідоцтва про смерть), з 1 січня 2004-го — за умови отримання особою допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (довідка з управління праці та соціального захисту населення), з 1 січня 2005 року — якщо за особу, яка здійснює догляд за дитиною до 3-річного віку, сплачені страхові внески до Пенсійного фонду України — на підставі даних системи персоніфікованого обліку.

Окрім цього, згідно з пунктом 13 статті ЗО Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи», час догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років зараховується до стажу роботи одному з батьків.

Вказаний період догляду, відповідно до пункту 11 Порядку, встановлюється на підставі: свідоцтва про народження дитини або паспорта (у разі смерті дитини — свідоцтва про смерть); посвідчення дитини, яка потерпіла від чорнобильської катастрофи, або довідки про видачу такого посвідчення; заяви особи, яка звернулася за призначенням пенсії, про те, що ніхто з батьків не скористався пільгою, передбаченою пунктом 13 статті ЗО закону України; документів, що до досягнення дитиною 12-річного віку один з батьків не працював.

Зарахування інших періодів догляду за дитиною до страхового стажу чинним законодавством не передбачено.

— Пряма лінія «Нового дня»? Вас турбує Сергій Лисиця з Цюрупинського району. Я маю 35 років загального стажу, з них 11 років 6 місяців — пільгового, працював у радгоспі на посаді газоелектрозварника з 16 жовтня 1984-го до 30 квітня 1994 року. Вказане підприємство ліквідоване, документи знаходяться в архіві. Яким чином підтвердити право на пільгову пенсію? Чи можливе зменшення пенсійного віку?

— Відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», до запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років призначаються за нормами цього закону в разі досягнення пенсійного віку або за вислугу років та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України «Про пенсійне забезпечення».

Відповідно до пункту «б» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими і тяжкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць: чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими і тяжкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку, передбаченого статтею 12 цього закону (60 років чоловікам), на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам.

Відповідно до пункту 4.5 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, якщо атестація з 21 серпня 1992 року не проводилася чи за результатами атестації, вперше проведеної після 21 серпня 1997 року, право на пільгову пенсію не підтвердилося, до пільгового стажу зараховується лише період роботи зі шкідливими умовами праці на даному підприємстві, в установі чи організації до 21 серпня 1992 року включно, тобто до набуття чинності Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442.

У разі підтвердження цього права за результатами атестації, проведеної до 31 липня 1997 року (впродовж 5 років після введення в дію вищезазначеного Порядку), до пільгового стажу зараховується весь період роботи у виробництвах, на роботах, за професіями та посадами, передбаченими Списками № 1 та №2, тобто період до дати видання наказу по підприємству про результати проведення атестації і подальший період роботи впродовж 5 років після вперше проведеної атестації.

Іншими словами, якщо атестація вперше проведена після 31 липня 1997 року, в разі підтвердження зазначеного права, до пільгового стажу зараховується період роботи до 21 серпня 1992 року та 5-річний період роботи, що передує даті видання наказу про її результати.

Під час визначення права на дострокову пенсію за віком за Списком № 2 тривалість пільгового стажу роботи визначають з урахуванням Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637.

Однією зумов призначення пільгових пенсій, відповідно до статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», є надання підприємством або організацією уточнюючої довідки, яка підтверджує спеціальний трудовий стаж. У довідці мають бути вказані: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, до яких включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Тобто підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є насамперед наявність професії (посади) та виробництва в конкретному Списку, а також підтвердження відповідних умов праці працівника за результатами атестації робочих місць за умовами праці впродовж повного робочого дня (не менш ніж 80% робочого часу, встановленого для такого виробництва, робіт, професій та посад).

Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права працівникові на таку пенсію.