Не життя — одні проблеми... Українці визначилися з власними пріоритетами

Олена Нечипуренко//Новий день №26(5073) 27.06.2013

Ми вже розповідали про те, що Агенції ООН в Україні спільно з урядом започаткували масштабні національні консультації, результат яких ляже в основу доповіді «Україна після 2015 року: Майбутнє, якого ми прагнемо», побувавши на презентації зазначеного проекту в столиці.

Днями фахівці вже презентували проект доповіді, основні положення якої використовуватимуться при формуванні глобального «Порядку ден¬ного розвитку після 2015 року», який об'єднає держави-члени ООН для пошуку оптимальних моделей розвитку та визначення напрямів подальших спільних дій. Україна продемонструвала активну позицію: в національних консультаціях узяли участь понад 4,5 тисячі осіб, а сукупна кількість наших співвітчизників, котрі окреслили напрями майбутнього розвитку України, досягла майже 25 тисяч.

Отже, серед основних пріоритетів українці визначили: ефективну охорону здоров'я та зростання тривалості життя; рівність можливостей і соціальну справедливість; необхідність
розбудови справедливого соціально-інтегрованого суспільства, де неможливі відторгнення й маргіналізація. Серед омріяних бажань — доступна та якісна освіта, духовний розвиток і конкурентоздатність на ринку праці, гідна праця, сприяння розвитку і реалізації людського потенціалу, сучасна економіка, формування інноваційної моделі розвитку, подолання територіальної нерівності, збереження та розвиток екологічного потенціалу територій.

Втім, чи не найголовнішим пріоритетом розвитку України експерти й учасники консультацій визначили забезпечення права на охорону здоров'я. При цьому важливим напрямом бюджетних витрат вони вважають інвестиції у покращення якості та розширення доступності медичних послуг. Наразі в суспільстві немає єдності щодо принципів фінансування медичної галузі: частина громадян віддає перевагу бюджетній системі, частина — страховій, інші ж вважають, що доцільно б запровадити змішану, але одностайною є думка щодо неприпустимості будь-яких виявів нерівності в доступі до якісних медичних послуг. Адже нині за показником середньої тривалості життя (68,8 року) Україна поступається всім країнам з високим рівнем розвитку і навіть 29 країнам з 47 із середнім рівнем. Завдання розвитку мають бути спрямовані на зниження смертності населення працездатного віку, головним чином чоловіків. Можливості самої медицини при цьому є доволі обмеженими (ЗО%), решта формується під впливом екології, генетики та способу життя (найбільше). 74,4 % учасників консультацій переконані в необхідності зменшення існуючої різниці між багатими та бідними. Половина учасників надали пріоритет забезпеченню права на освіту та забезпеченню гідної праці. Найбільше це цікавить респондентів віком після 45 років та молодь до 25 років, найгостріше переймаються цим селяни. Пропонують різні рішення: обов'язкове надання першого робочого місця після закінчення навчання, гідне пенсійне забезпечення як передумову для вивільнення робочих місць для молоді, розвиток виробництва. Також респонденти відзначили необхідність розвитку соціальної інфраструктури та дорожньо-транспортної мережі. Охороні та відновленню довкілля як пріоритету розвитку віддали перевагу 32,3 % учасників. Необхідність поліпшення системи управління визначили вирішальним напрямом дій для покращення якості життя в державі 46 % учасників консультацій, проведення кадрових і структурних змін у всіх гілках влади — 50 %, боротьбу з корупцією — 47 %. Понад 77 % українців у цілому не задоволені своїми можливостями впливати на прийняття рішень. Найбільш гострим є це відчуття серед найчисельнішої армії — освітян та працівників охорони здоров'я.