Допомога по безробіттю — понад 4006 гривень!

Допомога по безробіттю — понад 4006 гривень!

До зайнятого населення закон відносить непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом І групи або за особою похилого віку, котра за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду чи досягла 80-річного віку. Важлива умова для таких «непрацюючих» - вони мають отримувати допомогу, компенсацію або надбавку відповідно до законодавства.

«Зайнятими» вважаються й батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення. До цієіж категорії належать і особи, котрі проживають разом з інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу (котрі за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду) та одержують грошову допомогу на догляд за ними.

Як повідомили в обласному центрі зайнятості, новий закон передбачає, що статус безробітного надається особам за їхньою особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

Законом також визначено, що право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги має також молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних.

Окрім того, право на допомогу по безробіттю, залежно від страхового стажу, мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж 6 місяців за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Допомога виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості. Загальна тривалість виплати не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для осіб, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону,-180 календарних днів.

І ще два нововведення: перше - для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів; друге - максимальна допомога складатиме відтепер 4 прожиткові мінімуми (понад 4000 гривень). Досі максимальна сума допомоги не могла перевищувати розміру середньої зарплати по області.


Анатолій ЯЇЦЬКИЙ//Новий день № 2(5049) 10.01.2013